Vergunningen en ontheffingen | Martens Transport Oosterhout b.v

Vergunningen en ontheffingen

Om u zo snel en goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben wij in Nederland, België en Duitsland voor ondeelbare lading langlopende vergunningen. In onderstaand overzicht ziet u met welke afmetingen en gewichten onze voertuigen, zonder vertraging door aanvraagtermijnen, voor u kunnen rijden. Worden deze maten en gewichten door uw lading overschreden, dan vragen wij een incidentele ontheffing aan om uw lading toch op zijn bestemming te krijgen. We hebben dan wel te maken met een aanvraagtermijn. De normale aanvraagtermijnen vindt u eveneens terug in het overzicht.

Nederland

     
  Trailers Semi-diepladers Euro-diepladers
Lengte: 27,00 m 27,00 m 27,00 m
Breedte: 3,50 m 3,50 m 3,50 m
Hoogte: 4,25 m 4,25 m 4,25 m
Gewicht: 50.000 kg 63.000 kg 100.000 kg
       
Aanvraagtermijn incidentele ontheffing:    
  2 werkdagen 4 werkdagen 10 werkdagen
Lengte: tot 27,00 m tot 40,00 m meer dan 40,00 m
Breedte: tot 3,50 m tot 4,50 m meer dan 4,50 m
Hoogte: tot 4,20 m tot 4,50 m meer dan 4,50 m
Gewicht: tot 100.000 kg* tot 100.000 kg 100.000-150.000 kg

* Een leveringstermijn van 2 dagen is niet haalbaar indien het gewicht meer bedraagt dan 50.000 kg en de wegbeheerder(s) Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Zuid-Holland en Noord-Holland in de route zijn opgenomen. U dient dan rekening te houden met minimaal 5 werkdagen.

Bron: www.rdw.nl

België

     
  Trailers Semi-diepladers Euro-diepladers
Lengte: 30,00 m 30,00 m 35,00 m
Breedte: 3,50 m 4,25 m 5,00 m
Hoogte: 4,00 m 4,50 m 4,80 m
Gewicht: 44.000 kg 63.000 kg 120.000 kg
       
Aanvraagtermijn incidentele ontheffing: 5 werkdagen

Indien er routeonderzoek gedaan moet worden i.v.m. de aangevraagde vergunning kan de overheid in België de termijn van 5 dagen niet garanderen.

In België maakt men onderscheid in klassen van exceptioneel transport op basis van gewichten. De bovengenoemde afmetingen kunnen wij in België rijden op een vergunning voor ondeelbare lading, een vergunning Netwerk klasse 90 en een vergunning Netwerk klasse 120. Voor een vergunning ondeelbare lading geldt een maximum gewicht van 44.000 kg. Voor een ontheffing Netwerk klasse 90 en 120 geldt, zoals de naam al vermeld, respectievelijk 90.000 kg en 120.000 kg.

De vergunningen op basis van Netwerk klasse 90 en Netwerk klasse 120 schrijven wel bepaalde reiswegen voor. Een kaart met de reiswegen Netwerk klasse 90 en Netwerk klasse 120 kunt u bekijken door hier te klikken.

Duitsland

     
  Trailers Semi-diepladers Euro-diepladers
Lengte: 23,00 m 23,00 m  altijd incidenteel
Breedte: 3,00 m 3,00 m altijd incidenteel
Hoogte: 4,00 m 4,00 m altijd incidenteel
Gewicht: 41.800 kg 41.800 kg altijd incidenteel
       
Aanvraagtermijn incidentele ontheffing: 10 werkdagen

Indien er een ontheffing voor zware vrachten aangevraagd dient te worden kan de aanvraagtermijn oplopen naar 8 weken. Per ontheffing kunnen wij u aangeven wat de aanvraagtermijn ongeveer zal zijn.

De hierboven genoemde maten en gewichten gelden voor de totale geladen combinatie. Voor de exacte gegevens met betrekking tot laadvermogen e.d. kunt u onder Materieel de gegevens van onze combinaties opzoeken of contact met ons opnemen.

Let u er wel op dat de hierboven opgegeven aanvraagtermijnen door de betreffende overheden zijn bepaald, maar niet door ons gegarandeerd kunnen worden. Het kan door diverse omstandigheden voorkomen dat de overheden de ontheffingen niet in de genoemde termijn kunnen afgeven. Martens Transport Oosterhout b.v. accepteert hiervoor geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid.